Koszty Mediacji Rodzinnej


Informacje i Przykładowe Stawki

Jeśli zastanawiasz się nad kosztami mediacji, poniżej znajdziesz informacje dotyczące zarówno mediacji sądowej, jak i mediacji przedsądowej (umownej).

Koszty mediacji sądowej

Jeśli zastanawiasz się nad kosztami mediacji, poniżej znajdziesz informacje dotyczące zarówno mediacji sądowej, jak i mediacji przedsądowej (umownej).

Jeśli sąd skieruje strony do mediacji, wynagrodzenie mediatora jest regulowane przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). Wysokość wynagrodzenia mediatora w przypadku:

  • Sporów niemajątkowych wynosi 150 zł (+podatek VAT) za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne posiedzenie – 100 zł (+podatek VAT).
  • Spraw majątkowych wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całe postępowanie mediacyjne.

Najczęściej koszt jest dzielony na równe części między strony, co oznacza, że każda ze stron ponosi połowę kosztów.


Koszty mediacji przedsądowej (umowna)

W przypadku zwrócenia się stron do mediatora przed wszczęciem postępowania sądowego, koszty mediacji są ustalane umownie przez strony we współpracy z mediatorem. Informacje na temat stawek usług mediacyjnych można znaleźć na stronach internetowych mediatorów lub ośrodków mediacyjnych.

Przykładowe koszty mediacji przedsądowej obejmują:

  • Mediacja w sprawie alimentów (całe postępowanie wraz z ugodą) za kwotę 300 PLN.
  • Mediacja dotycząca ustalania kontaktów z dzieckiem (całe postępowanie wraz z ugodą) za kwotę 500 PLN.
  • Spotkanie informacyjne (przekraczające 30 minut) za opłatą 50 PLN.
  • Opłata za prowadzenie mediacji w wysokości 300 zł za spotkanie.
  • Opłata za spotkania premediacyjne wynosi 150 zł za godzinę konsultacji.

Opłaty za mediację przedsądową są podzielone między strony w równych częściach.