Etapy eRozwodu


Zdecyduj, czy chcesz wnieść pozew rozwodowy samodzielnie, czy chciałbyś być reprezentowany w sądzie przez doświadczonego prawnika.

Chcę samodzielnie wnieść
pozew rozwodowy

Następny krok

eRozwód
indywidualny pozew rozwodowy

Następny krok

1. Wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty

Wypełnij formularz rozwodowy w trybie online, wybierz usługę
„eRozwód – indywidualny pozew rozwodowy”. Następnie opłać koszt usługi.

Następny krok

2. Sporządzenie pozwu i odesłanie

Po uiszczeniu opłaty konsultant rozwodowy skontaktuje się z Tobą telefonicznie, a następnie doświadczony prawnik sporządzi indywidualny pozew rozwodowy i ustali sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Gotowy do podpisu pozew rozwodowy otrzymasz na skrzynkę mailową.

Następny krok

3. Weryfikacja, wydrukowanie, podpisanie

Skontroluj dane zawarte w pozwie. Jeżeli pozew o rozwód chcesz wnieść pocztą, wydrukuj go w 2 egzemplarzach. Jeżeli pozew rozwodowy będzie wnoszony osobiście w biurze podawczym, wydrukuj go w 3 egzemplarzach. Na każdym egzemplarzu złóż własnoręczny podpis.

Następny krok

4. Wniesienie do sądu

Samodzielne wniesienie pozwu rozwodowego, po uiszczeniu kosztów sądowych, wraz z załącznikami do wskazanego przez nas sądu właściwego pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

Chcę być reprezentowany przez doświadczonego prawnika

Następny krok

eRozwód
z pełnomocnikiem procesowym

Następny krok

1. Wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty

Wypełnij formularz rozwodowy w trybie online, wybierz usługę
„eRozwód z pełnomocnikiem”. Następnie opłać koszt usługi.

Następny krok

2. Sporządzenie pozwu i odesłanie

Po uiszczeniu opłaty doświadczony pełnomocnik procesowy, adwokat lub radca prawny, skontaktuje się z Tobą telefonicznie i sporządzi pozew o rozwód. Z prawnikiem możesz omówić swoją sytuację rodzinną i otrzymać odpowiedź na wszystkie nurtujące Cię pytania bez dodatkowych opłat.

Następny krok

3. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego

Wydrukuj i podpisz przesłane na skrzynkę mailową pełnomocnictwo procesowe. Następnie skan pełnomocnictwa odeślij prawnikowi na maila, a oryginał nadaj pocztą. Opłatę skarbową w wysokości 17 złotych opłać na wskazany przez pełnomocnika numer rachunku bankowego.

Następny krok

4. Wniesienie do sądu

Pełnomocnik procesowy odciąży Cię w przygotowaniu pozwu o rozwód i przypilnuje wszystkich formalności, a następnie wniesie pozew rozwody do sądu i udzieli Ci wsparcia prawnego na sali sądowej.


Oferta: „eRozwód – Indywidualny pozew rozwodowy”

Cena nie zawiera kosztów sądowych, kosztów mediacji i opłat kancelaryjnych.

Cena obejmuje sporządzenie projektu pozwu rozwodowego przez doświadczonego prawnika wraz ze wskazaniem sądu właściwego do rozpoznania sprawy i numeru rachunku bankowego do opłaty pozwu.

Oferta: „eRozwód z pełnomocnikiem”

Cena nie zawiera kosztów sądowych, kosztów mediacji, opłat kancelaryjnych i wydatków biurowych, a także kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę sądową.

Cena obejmuje sporządzenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie przez doświadczonego prawnika oraz reprezentację strony wskazanej w formularzu jako powódka/powód przez pełnomocnika procesowego na pierwszej rozprawie. Obecność na drugiej i kolejnych rozprawach jest związana z koniecznością udzielenia dalszego pełnomocnictwa i uzgodnienia wynagrodzenia dla pełnomocnika procesowego wg jego stawek. Podobnie sytuacja będzie wyglądała, gdy strona przeciwna będzie żądała orzeczenia winy lub oddalenia powództwa, wówczas należy udzielić pełnomocnictwa i uzgodnić koszty reprezentacji na nowo.



Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC