Co zrobić, aby szybko się rozwieść?


Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę rozwodową bywa dość długi. Postępowanie rozwodowe jednak udaje się często zakończyć już na tej pierwszej rozprawie rozwodowej. Na co powinno zwrócić się uwagę, aby rozwieść się szybko i bez zbędnych komplikacji.

Jak szybko się rozwieść? Na co strony powinny zwrócić uwagę, aby szybko się rozwieść? Zależy mi na szybkim rozwodzie – co zrobić? Przede wszystkim należy dobrze sformułować pozew rozwodowy. eRozwód.pl udostępnia gotowe do wniesienia do sądu indywidualne pozwy rozwodowe. Zrezygnować z orzekania o winie w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Zrezygnować z podziału majątku wraz z rozwodem. Należy uiścić opłatę sądową przed wniesieniem pozwu rozwodowego do sądu. eRozwód.pl umożliwia szybki i sprawny rozwód.

Na co strony powinny zwrócić uwagę, aby szybko się rozwieść?

1. Dobrze napisany pozew rozwodowy.

Poprawnie sformułowany pozew rozwodowy, zawierający wszystkie niezbędne cechy pisma procesowego i załączniki jest podstawą szybkiego i sprawnego postępowania. Dobrze napisany pozew o rozwód pozwoli uniknąć błędów formalnych i wezwania do ich uzupełnienia, które znacznie by przedłużyło czas postępowania. Powód może ściągnąć wzór pozwu rozwodowego z internetu bądź skorzystać z pomocy profesjonalisty i zamówić gotowy do wniesienia do sądu pozew rozwodowy.

2. Uiszczenie opłaty sądowej przed wniesieniem pozwu rozwodowego do sądu.

Jeżeli opłata sądowa nie została uiszczona przy wniesieniu pozwu rozwodowego, sąd wzywa o uiszczenie opłaty – co znacznie wydłuża postępowanie rozwodowe.

3. Rezygnacja z wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej.

Wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych powód musi dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym (formularz urzędowy). Oświadczenie wyszczególnia informacje i dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania strony ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Wniesienie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych wydłuża postępowanie rozwodowe.

4. Zgodność małżonków, co do woli rozwiązania małżeństwa.

W celu nieprzedłużania postępowania rozwodowego małżonkowie powinni zgodnie żądać rozwiązania związku małżeńskiego poprzez rozwód. W celu nieprzedłużania postępowania rozwodowego małżonkowie powinni, w miarę możliwości, zrezygnować z dochodzenia winy. Jeżeli małżonkowie na rozprawie sądowej będą zgodni, co do rozwodu i będzie to rozwód bez orzekania o winie małżonków bezdzietnych – to rozwód może zostać orzeczony na pierwszej rozprawie sądowej.

5. Rezygnacja z orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Bardzo często sprawy rozwodowe, w których małżonkowie dochodzą „winy” drugiej strony, ciągną się przez długie lata. Małżonkowie starają się udowodnić ze względów zarówno prawnych, jak i moralnych, że ich współmałżonek jest winnym rozpadu małżeństwa. Jeżeli strony zgodnie będą żądały rozwodu bez orzekania o winie, to istnieje szansa na zakończenie postępowania rozwodowego już na pierwszej, bądź drugiej rozprawie rozwodowej. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie trudniej jest cokolwiek przewidzieć.

6. Rezygnacja z sądowego podziału majątku w postępowaniu rozwodowym.

Podział majątku można przeprowadzić w osobnym postępowaniu przed sądem lub – w przypadku zgody między stronami dokonać tego u notariusza.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC