Jak wnieść pozew rozwodowy


Chcecie wnieść pozew rozwodowy, jednak brak lub szkoda wam czasu na szukanie informacji w internecie i pisanie pozwu rozwodowego według wzoru. To nie problem. Na stronie eRozwód.pl możesz zamówić indywidualny pozew rozwodowy, który następnie samodzielnie wniesiesz do sądu.


Jak napisać i wnieść pozew rozwodowy. Wypełnij formularz rozwodowy na stronie www.erozwod.pl. Opłać napisanie pozwu rozwodowego. Kontakt z konsultantem rozwodowym w celu ustalenia szczegółów pozwu rozwodowego. Indywidualny pozew rozwodowy pisany jest w przeciągu następnych dni roboczych. Gotowy pozew rozwodowy w formacie Word otrzymacie na maila. Po otrzymaniu pozwu rozwodowego należy go przeczytać i skontrolować zawarte w nim dane. Następnie pozew rozwodowy należy dwukrotnie wydrukować i podpisać obydwa egzemplarze. Przed wniesieniem pozwu rozwodowego do sądu należy uiścić koszty sądowe w wysokości 600 złotych. Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu wskazanego w mailu w dwóch egzemplarzach, wraz ze wskazanymi w pozwie załącznikami.

1. Formularz rozwodowy – wypełnienie

W zakładce „Zamów pozew online” umieszczony został formularz rozwodowy.

W celu zamówienia pozwu rozwodowego należy najpierw wypełnić formularz rozwodowy. Kompletne wypełnienie formularza rozwodowego zajmie około 30 minut. Zanim przystąpi się do wypełnienia formularza rozwodowego, należy przygotować niezbędne dokumenty – numer aktu małżeństwa i numer aktu urodzenia dzieci.

Formularz rozwodowy podzielony jest na pięć kroków. W pierwszym kroku prosimy o podanie danych osobistych powoda/powódki i osoby pozwanej. W drugim kroku powinno się wpisać informacje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego, jak i rozpadu pożycia małżeńskiego. W trzecim kroku, małżeństwa z małoletnimi dziećmi, powinny podać imię, datę urodzenia dziecka/dzieci oraz numer aktu urodzenia, jak i wysokość alimentów. Czwarty krok zawiera pytania dotyczące mediacji i wspólnego mieszkania. Piąty krok dotyczy zamówienia i płatności.

Dlaczego formularz rozwodowy jest tak długi?

Skrupulatne przygotowanie pozwu rozwodowego wymaga dokładnego i szczegółowego poinformowania nas o zawartym związku małżeńskim i przyczyn rozpadu pożycia. Im więcej szczegółów zostanie nam przekazane poprzez formularz rozwodowy, tym mniej musimy wyjaśniać telefonicznie i tym szybciej napiszemy pozew rozwodowy. Radzimy, aby oprócz pól z gwiazdką (obowiązkowe!) wypełnione zostały także pozostałe pola.

Kto czyta informacje przekazane w formularzu rozwodowym?

Z informacjami, które przekazujecie nam w formularzu rozwodowym ma styczność jedynie konsultant rozwodowy i prawnik, który sporządza pozew rozwodowy.


2. Pozew rozwodowy – opłata

W przypadku podstawowego pozwu rozwodowego – bez orzekania o winie małżeństwa bez małoletnich dzieci – koszt napisania pozwu rozwodowego to 159 złotych. Jeżeli rozwodzi się para ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, a pozew rozwodowy zawiera regulacje dotyczące alimentów i władzy rodzicielskiej, jego napisanie łączy się z opłatą w wysokości 229 złotych.

Dopiero po uiszczeniu opłaty konsultant rozwodowy kontaktuje się z klientem, a następnie zostaje napisany pozew rozwodowy.

Opłata od napisania pozwu rozwodowego nie zawiera kosztów sądowych.


3. Indywidualny konsultant rozwodowy

Indywidualny konsultant rozwodowy kontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów rozpadu pożycia małżeńskiego.

Nie przekazaliście kompletu informacji, które mają zostać ujęte w pozwie rozwodowym bądź macie jeszcze pytania? To najlepszy moment, aby wyjaśnić wszystkie szczegóły i otrzymać odpowiedź na nurtujące was pytania.

Pracujecie i jedynie w godzinach popołudniowych lub wieczornych możecie na spokojnie porozmawiać na temat zamówionego pozwu rozwodowego? Nie ma problemu. Ustalcie z konsultantem rozwodowym dzień i godzinę kontaktu telefonicznego.


4. Pozew rozwodowy – napisanie

Indywidualny pozew rozwodowy, który zawiera wszystkie niezbędne informacje zarówno te przekazane nam poprzez formularz rozwodowy, jak i te uzyskane podczas rozmowy z konsultantem rozwodowym, sporządzany jest w przeciągu następnych dni roboczych.


5. Pozew rozwodowy – otrzymanie

Gotowy pozew rozwodowy w formacie Word otrzymacie na e-mail. Wraz z pozwem rozwodowym otrzymujecie adres sądu właściwego do którego należy wnieść pozew rozwodowy oraz numer konta bankowego w celu uiszczenia kosztów sądowych.


6. Pozew rozwodowy – kontrola, drukowanie i podpisanie

Po otrzymaniu pozwu rozwodowego należy go przeczytać i skontrolować zawarte w nim dane – nazwiska, imiona, numer aktu USC. Następnie pozew rozwodowy należy dwukrotnie wydrukować i podpisać obydwa egzemplarze.


7. Pozew rozwody – uiszczenie kosztów sądowych

Przed wniesieniem pozwu rozwodowego należy uiścić koszty sądowe w wysokości 600 złotych na wskazane w e-mailu konto bankowe, a dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pozwu rozwodowego.

Jeżeli koszty sądowe nie zostaną uiszczone przy wniesieniu pozwu rozwodowego do sądu, sąd wezwie o uiszczenie opłaty.


8. Pozew rozwodowy – wniesienie do sądu

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu właściwego wskazanego w e-mailu w dwóch egzemplarzach, wraz ze wskazanymi w pozwie załącznikami. Oba egzemplarze pozwu rozwodowego powinny zawierać kompletną liczbę załączników.

Pozew rozwodowy można złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego. W takiej sytuacji pozew rozwodowy należy wydrukować trzy razy i na jednej kopii, którą zachowuje powód/powódka dla siebie, urzędnik poświadcza fakt i datę złożenia pozwu rozwodowego. Pozew rozwodowy można także przesłać do Sądu pocztą, najlepiej listem poleconym.

Wniosłem pozew rozwodowy – co dalej?Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC