Jak wnieść pozew rozwodowy


Chcecie wnieść pozew rozwodowy, ale brak czasu lub trudność w znalezieniu odpowiednich informacji w internecie utrudniają Wam przygotowanie pozwu według wzoru? To nie problem. Na stronie eRozwód.pl możesz zamówić indywidualny pozew rozwodowy, który następnie samodzielnie wniesiesz do sądu. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i będziesz mieć pewność, że Twój pozew jest zgodny z wymogami prawnymi.


Jak napisać i wnieść pozew rozwodowy. Wypełnij formularz rozwodowy na stronie www.erozwod.pl. Opłać napisanie pozwu rozwodowego. Kontakt z konsultantem rozwodowym w celu ustalenia szczegółów pozwu rozwodowego. Indywidualny pozew rozwodowy pisany jest w przeciągu następnych dni roboczych. Gotowy pozew rozwodowy w formacie Word otrzymacie na maila. Po otrzymaniu pozwu rozwodowego należy go przeczytać i skontrolować zawarte w nim dane. Następnie pozew rozwodowy należy dwukrotnie wydrukować i podpisać obydwa egzemplarze. Przed wniesieniem pozwu rozwodowego do sądu należy uiścić koszty sądowe w wysokości 600 złotych. Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu wskazanego w mailu w dwóch egzemplarzach, wraz ze wskazanymi w pozwie załącznikami.

1. Formularz rozwodowy – wypełnienie

W zakładce „Zamów pozew online” na stronie eRozwód.pl znajduje się formularz rozwodowy. Aby wnieść pozew rozwodowy, należy najpierw wypełnić ten formularz. Pełne wypełnienie formularza rozwodowego zajmuje około 30 minut. Przed rozpoczęciem wypełniania, przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak numer aktu małżeństwa i numer aktu urodzenia dzieci.

Formularz rozwodowy składa się z pięciu kroków:

  1. Dane osobiste: Podaj dane osobiste powoda/powódki i osoby pozwanej.
  2. Informacje małżeńskie: Wprowadź informacje dotyczące zawarcia małżeństwa oraz rozpadu pożycia małżeńskiego.
  3. Dzieci: Jeśli małżeństwo ma małoletnie dzieci, podaj ich imiona, daty urodzenia oraz numery aktów urodzenia, a także wysokość alimentów.
  4. Mediacja i mieszkanie: Odpowiedz na pytania dotyczące mediacji i wspólnego mieszkania.
  5. Zamówienie i płatność: Sfinalizuj zamówienie i dokonaj płatności.

Dlaczego formularz rozwodowy jest tak długi?

Skrupulatne przygotowanie pozwu rozwodowego wymaga dokładnych i szczegółowych informacji na temat małżeństwa oraz przyczyn jego rozpadu. Im więcej szczegółów podasz w formularzu rozwodowym, tym mniej będzie potrzeby wyjaśnień telefonicznych, co przyspieszy przygotowanie pozwu rozwodowego. Zalecamy, aby oprócz obowiązkowych pól oznaczonych gwiazdką, wypełnić także pozostałe pola.

Kto czyta informacje przekazane w formularzu rozwodowym?

Informacje przekazane w formularzu rozwodowym są przetwarzane wyłącznie przez konsultanta rozwodowego oraz prawnika, który sporządza pozew rozwodowy.


2. Pozew rozwodowy – opłata

Koszt napisania pozwu rozwodowego na stronie eRozwód.pl zależy od sytuacji małżeńskiej oraz od tego, czy klient zredaguje pozew samodzielnie, czy chciałby zamówić pozew z redakcją i rozmową z konsultantem.

Pozew rozwodowy za porozumieniem stron bez orzekania o winie:

  • Bez redakcji, bez dzieci: 99 złotych
  • Z redakcją, bez dzieci: 299 złotych
  • Bez redakcji, z dziećmi: 199 złotych
  • Z redakcją, z dziećmi: 499 złotych

W przypadku podstawowego pozwu rozwodowego bez orzekania o winie i bez małoletnich dzieci, koszt napisania pozwu rozwodowego wynosi 99 złotych bez redakcji i 299 złotych z redakcją. Jeśli małżeństwo posiada wspólne małoletnie dzieci, koszt wynosi 199 złotych bez redakcji i 499 złotych z redakcją.

Dopiero po uiszczeniu opłaty konsultant rozwodowy skontaktuje się z klientem, aby ustalić szczegóły. Następnie przystąpimy do przygotowania pozwu rozwodowego.

Warto pamiętać, że opłata za napisanie pozwu rozwodowego nie obejmuje kosztów sądowych.


3. Indywidualny konsultant rozwodowy

Indywidualny konsultant rozwodowy kontaktuje się z klientem telefonicznie tylko wtedy, gdy zamówiono pozew z redakcją, aby ustalić szczegóły dotyczące rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli klient zamówił pozew bez redakcji, nie ma rozmowy z konsultantem rozwodowym.

Jeśli nie przekazaliście kompletu informacji, które mają zostać ujęte w pozwie rozwodowym, lub macie dodatkowe pytania, to najlepszy moment, aby wyjaśnić wszystkie szczegóły i uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was kwestie.

Pracujecie i możecie porozmawiać na temat zamówionego pozwu rozwodowego jedynie w godzinach popołudniowych lub wieczornych? To żaden problem. Ustalcie z konsultantem rozwodowym dogodny dzień i godzinę kontaktu telefonicznego.


4. Pozew rozwodowy – napisanie

Indywidualny pozew rozwodowy, który zawiera wszystkie niezbędne informacje zarówno te przekazane nam poprzez formularz rozwodowy, jak i te uzyskane podczas rozmowy z konsultantem rozwodowym, sporządzany jest w przeciągu następnych dni roboczych.


5. Pozew rozwodowy – otrzymanie

Gotowy pozew rozwodowy w formacie Word otrzymacie na e-mail. Wraz z pozwem rozwodowym otrzymujecie adres sądu właściwego do którego należy wnieść pozew rozwodowy oraz numer konta bankowego w celu uiszczenia kosztów sądowych.


6. Pozew rozwodowy – kontrola, drukowanie i podpisanie

Po otrzymaniu pozwu rozwodowego należy go przeczytać i skontrolować zawarte w nim dane – nazwiska, imiona, numer aktu USC. Następnie pozew rozwodowy należy dwukrotnie wydrukować i podpisać obydwa egzemplarze.


7. Pozew rozwody – uiszczenie kosztów sądowych

Przed wniesieniem pozwu rozwodowego należy uiścić koszty sądowe w wysokości 600 złotych na wskazane w e-mailu konto bankowe, a dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pozwu rozwodowego.

Jeżeli koszty sądowe nie zostaną uiszczone przy wniesieniu pozwu rozwodowego do sądu, sąd wezwie o uiszczenie opłaty.


8. Pozew rozwodowy – wniesienie do sądu

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu właściwego wskazanego w e-mailu w dwóch egzemplarzach, wraz ze wskazanymi w pozwie załącznikami. Oba egzemplarze pozwu rozwodowego powinny zawierać kompletną liczbę załączników.

Pozew rozwodowy można złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego. W takiej sytuacji pozew rozwodowy należy wydrukować trzy razy i na jednej kopii, którą zachowuje powód/powódka dla siebie, urzędnik poświadcza fakt i datę złożenia pozwu rozwodowego. Pozew rozwodowy można także przesłać do Sądu pocztą, najlepiej listem poleconym.

Wniosłem pozew rozwodowy – co dalej?Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC