Rozwód z Pełnomocnikiem


Pozew o rozwód można wnieść z pełnomocnikiem lub samodzielnie. Warto wiedzieć, że reprezentacja przed sądem w sprawach o rozwód nie jest obowiązkowa, ponieważ w takich sprawach nie ma przymusu adwokackiego. Powód może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego, jednak nie musi.

Reprezentacja Przed Sądem

W sprawach skomplikowanych warto jest rozważyć zatrudnienie adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalna pomoc prawna może być nieoceniona w przypadkach, gdy występują sporne kwestie dotyczące majątku, opieki nad dziećmi czy ustalenia winy za rozpad małżeństwa. Pełnomocnikiem procesowym w sprawach o rozwód może być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnik sporządzi pozew rozwodowy i wniesie go w imieniu klienta do Sądu Okręgowego, a także przejmie reprezentację przed sądem.

Samodzielne Złożenie Pozwu

Jeżeli strony są zgodne co do rozwodu i nie ma aspektów spornych, można zaoszczędzić dużo pieniędzy, rezygnując z adwokata lub radcy prawnego. Strony mogą samodzielnie reprezentować się przed sądem. W przypadku, gdy małżonek nie jest pewny swoich praw i chce, aby pozew rozwodowy został profesjonalnie napisany, najlepiej skontaktować się z serwisem eRozwód.pl. Serwis ten oferuje możliwość zamówienia indywidualnego pozwu rozwodowego, co zapewni profesjonalne wsparcie prawne.


Rozwód z Pełnomocnikiem – Koszty

Kosztów korzystania z usług pełnomocnika procesowego, adwokata lub radcy prawnego, nie można jednoznacznie ustalić, ponieważ cennik zależy od konkretnego pełnomocnika i stopnia skomplikowania sprawy. Zasadniczo koszt rozwodu bez orzekania o winie będzie niższy niż w przypadku, gdy powód wniesie pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Koszty pełnomocnictwa procesowego udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu zależą od kilku czynników:

 • Miasto
  Koszty zależą od miasta, w którym pełnomocnik ma swoją siedzibę. Im większe miasto, tym wyższe wynagrodzenia pełnomocnika.
 • Prestiż Pełnomocnika
  Znany adwokat zazwyczaj podaje wyższą stawkę godzinową. Prestiż pełnomocnika wpływa na koszty.
 • Ilość Rozpraw Sądowych
  Honorarium pełnomocnika zależy od ilości rozpraw.
  Szybko orzeczony rozwód, wymagający tylko kilku rozpraw, jest tańszy niż długotrwały proces.

Rozporządzenia regulujące wysokość opłaty za zastępstwo procesowe określają minimalną stawkę za czynności adwokackie lub radców prawnych przed sądami.


Rozwód z Pełnomocnikiem – stawki minimalne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. reguluje stawki opłat za czynności radców prawnych w sprawach rozwodowych. Oto minimalne stawki:

 • Rozwód i unieważnienie małżeństwa: 720 zł
 • Stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa: 720 zł
 • Przysposobienie: 360 zł
 • Pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka: 240 zł
 • Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia: 480 zł
 • Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub zarządu majątkiem wspólnym: 480 zł
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami: 720 zł
 • Podział majątku wspólnego. Stawka obliczona jest na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki
 • Alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka: 120 zł

Stawka minimalna przewidziana w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa obejmuje również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. Wyjątek stanowią roszczenia przewidziane w art. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Od tych roszczeń pobiera się jako wynagrodzenie równowartość stawki minimalnej w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa.

Stawka minimalna przewidziana w sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia obejmuje w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

Opłaty w sprawach o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

Rozwód z Pełnomocnikiem – Opłaty za Czynności Radców Prawnych: Netto czy Brutto?

Czy opłata za czynności radców prawnych w rozwodzie to kwota netto czy brutto? Zgodnie z przyjętą praktyką, jeśli umowa nie precyzuje inaczej, opłata za zastępstwo procesowe jest kwotą brutto, zawierającą podatek VAT.

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC