Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców


Sąd rodzinny orzekając o rozwodzie może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka. W takiej sytuacji sąd w wyroku rozwodowym wskaże do jakich praw i obowiązków ogranicza władzę rodzicielską drugiego z rodziców. Na przykład może zaznaczyć, iż kwestie dotyczące leczenia dziecka muszą być rozstrzygane wspólnie przez obojga rodziców lub, że rodzic może decydować o kierunku kształcenia dziecka. Jeżeli sąd w wyroku rozwodowym nie wyszczególni pewnych kwestii, oznacza to, iż rodzic, który ma pełną władzę rodzicielską może samodzielnie decydować w kwestiach niewyszczególnionych.

Wykonanie władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców jest w praktyce sądowej w pierwszym okresie życia dziecka z reguły powierzane matce dziecka ze względu na naturalną potrzebę przebywania małoletniego dziecka przy matce i nie oznacza, że ojciec wykonywał władzę rodzicielską w sposób nie właściwy lub zaniedbywał swoje obowiązki względem dziecka, czy też się nim nie interesował.


Zarządzanie majątkiem dziecka

W sytuacji, gdy sąd orzeknie że władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców, a dziecko posiada własny majątek, sąd może zobowiązać rodzica do

  • sporządzenia inwentarzu majątku i przedstawienia go sądowi lub
  • zawiadamiania sądu o wszelkich ważniejszych zmianach w stanie tego majątku.


Miejsce zamieszkania dziecka

Miejscem zamieszkania dziecka w sytuacji, gdy sąd powierzył tylko jednemu z rodziców, którzy mieszkają oddzielnie, władzę opiekuńczą będzie miejsce zamieszkania rodzica, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej lub któremu przysługuje wyłącznie władza rodzicielska.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC