Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez


Wnosząc pozew rozwodowy, powód powinien określić, czy chce rozwodu bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie. Jeśli powód wniesie pozew bez orzekania o winie, sąd nie orzeknie o winie tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie będą zgodni.

Możliwe rozstrzygnięcia sądu:

  1. Rozwód bez orzekania o winie
  2. Rozwód z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy
  3. Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków
  4. Rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków

1. Rozwód bez orzekania o winie

To najszybsza i najtańsza metoda rozwiązania małżeństwa. Małżonkowie unikają wywlekania prywatnych spraw na forum publicznym i nie muszą angażować rodziny ani świadków. Ponadto, jest większa szansa na utrzymanie przyjaznych stosunków po rozwodzie, co ułatwia wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Portal eRozwód.pl może pomóc w sporządzeniu pozwu rozwodowego za 299 złotych, co przyspieszy proces.


2. Rozwód z ustaleniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy

Taki rozwód jest rzadki i może zostać orzeczony, gdy przyczyną rozpadu małżeństwa są okoliczności obiektywne, takie jak choroba psychiczna lub bezpłodność. W takim przypadku, małżonkowie mogą wzajemnie żądać alimentów, jeśli znajdują się w niedostatku, ale obowiązek ten trwa tylko 5 lat od uprawomocnienia wyroku.


3. Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków

Według danych statystycznych z 2022 roku, w Polsce orzeczono 57 458 rozwodów, z czego 15 320 z orzeczeniem o winie. Najczęściej winę przypisywano mężowi. Uznanie jednego małżonka za wyłącznie winnego jest trudne, ponieważ sąd nie stopniuje winy. Nawet niewielka wina jednego z małżonków może uniemożliwić rozwód z wyłącznej winy drugiej strony.

Zasada orzekania winy w rozwodzie

Zasada ta oznacza, że przy ocenie, czy małżonek jest winny, czy nie, sąd nie bierze pod uwagę stopnia winy. W praktyce oznacza to, że jeśli jeden z małżonków zawinił w niewielkim stopniu (np. 5%), a drugi małżonek dopuścił się wielu i cięższych przewinień (np. 95%), to małżonek, który zawinił jedynie w niewielkim stopniu, może nie uzyskać rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony.

Przykładowo, jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady, a drugi nadużywa alkoholu w odpowiedzi na zdradę, sąd może uznać, że zachowanie obojga małżonków przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Należy zapamiętać, że każdy stopień zawinienia istniejący po obu stronach uniemożliwia uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy strony przeciwnej. W sytuacji, gdy obie strony są winne rozkładowi pożycia małżeńskiego, warto zastanowić się nad rezygnacją z orzeczenia winy i skorzystaniem z zalet rozwodu bez orzekania o winie.


4. Rozwód z winy obydwojga małżonków

Taki rozwód oznacza, że oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu małżeństwa. Proces ten często prowadzi do konfliktów i publicznego wywlekania problemów, co utrudnia dogadanie się w sprawie podziału majątku i władzy rodzicielskiej.

W praktyce, gdy powód wniesie pozew o rozwód z wyłącznej winy strony przeciwnej czyli pozwanej, strona przeciwna w odpowiedzi na pozew wnosi o oddalenie pozwu i o orzeczenie rozwodu z winy powoda. Postępowanie takie pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy. Dlatego rozwód z wyłącznej winy drugiej strony często kończy się orzeczeniem rozwodu z winy obydwojga małżonków, w szczególności jeżeli sąd w postępowaniu małżonka domagającego się rozwodu dopatrzy się zachowań zasługujących na naganną ocenę.

Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie obie strony mogą wzajemnie żądać alimentów. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy strona starająca się o alimenty znajduje się w niedostatku. Alimenty w takiej sytuacji mają służyć jedynie zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, a nie wyrównaniu poziomu życia.


Wnioski

Wybór między rozwodem z orzeczeniem o winie a rozwodem bez orzekania o winie zależy od wielu czynników. Rozważ zalety i wady każdej opcji, aby podjąć najlepszą decyzję w swojej sytuacji. Jeśli zależy Ci na szybkim i bezkonfliktowym rozwodzie, rozwód bez orzekania o winie może być lepszym wyborem. Jeśli jednak kwestie winy są istotne dla ustalenia alimentów lub podziału majątku, rozwód z orzeczeniem o winie może być konieczny.


Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? – Podsumowanie

Decyzja, czy wybrać rozwód z orzeczeniem o winie czy bez, zależy od indywidualnych okoliczności każdej pary. Rozwód bez orzekania o winie jest szybszy i mniej konfliktowy, co może być korzystne dla przyszłych relacji między byłymi małżonkami oraz dla wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Natomiast rozwód z orzeczeniem o winie może mieć znaczenie przy ustalaniu alimentów i podziale majątku, ale wiąże się z bardziej skomplikowanym i dłuższym procesem sądowym.


Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC