Rozwód – Alimenty


Alimenty to obowiązkowe, regularne świadczenie obejmujące dostarczanie środków utrzymania (zapewnienie wyżywienia, odzieży, mieszkania, leczenia, potrzeb kulturalnych), a w stosunku do dzieci również środków wychowania, którym mogą zostać obciążeni krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Jeżeli środki alimentacyjne nie są dostarczane w naturze (osobiste starania rodzica przy wychowaniu i utrzymaniu dziecka), sąd ustali ich równowartość w gotówce. Wnosząc zatem wniosek o zasądzenie alimentów, podaje się w nim konkretną kwotę pieniężną, która ma zostać przyznana na rzecz wnioskodawcy.

W związku z rozwodem najczęściej poruszanymi kwestiami są alimenty na wspólne małoletnie dzieci oraz alimenty na byłego współmałżonka.

W wyroku orzekającym rozwód sąd obligatoryjnie rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz o kontaktach dziecka z rodzicami, a także o alimentach, czyli w jakiej wysokości każdy z rodziców jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Ponadto sąd na żądanie jednego z małżonków może przyznać alimenty nie tylko na dziecko, ale również byłemu małżonkowi.


Alimenty na dziecko są zwolnione od podatku, jeżeli dziecko:

  • nie ukończyło jeszcze 25 roku życia lub
  • otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez ograniczenia co do wieku dziecka.

Zwolnienie od podatku nie jest uzależnione od wysokości alimentów ani od podstawy ich wypłaty, obejmuje zatem zarówno alimenty uzyskane na podstawie wyroku sądowego czy ugody pozasądowej (alimenty umowne).

Świadczenie alimentacyjne dla współmałżonka podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, gdy zostało faktycznie uzyskane.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC