Rozwód – co z dzieckiem?


Każde dziecko jest inne, reaguje inaczej na rozwód rodziców, a każda rodzina znajduje się w innej sytuacji. Sytuacja rodzinna wymaga każdorazowo wypracowania indywidualnych rozwiązania, które najlepiej do niej pasują. Wraz z dorastaniem dziecka sytuacja będzie się zmieniać, więc ustalenia, które zapadną wraz z orzeczeniem rozwodu nie są ustaleniami ostatecznymi. Z biegiem czasu będzie trzeba dokonywać ich przeglądu i zmian.

Rozwód – orzeczenia sądu wpływające na dobro dziecko

Orzekając o rozwodzie stron posiadających wspólne małoletnie dzieci, sąd obligatoryjnie rozstrzyga o:

  1. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
  2. kontaktach z dzieckiem,
  3. alimentach – czyli o wysokości kosztów utrzymania i wychowania dziecka do ponoszenia których każdy z małżonków jest obowiązany.

Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej

Wybierając sposób wykonywania władzy rodzicielskiej sąd kieruje się dobrem dziecka, a rodzice ustalając elementy rodzicielskiego planu wychowawczego, jak i szczegóły utrzymywania kontaktów z dzieckiem powinni wziąć pod uwagę rozsądne życzenia dziecka i umożliwić mu swobodny kontakt z rodzicem, z którym nie mieszka na stałe. Dzieci w zależności od wieku i stopnia dojrzałości, powinny czuć, że mają wpływ na decyzje dotyczące ich przyszłości, a także powinny mieć możliwość wyrażenia swoich poglądów i zostać wysłuchane. Do obowiązku rodziców należy pomoc w zachowaniu jak najlepszych relacji oraz kontaktów z obojgiem rodziców i wskazywanie jak mogą tego dokonać, na przykład przez wizyty, listy, rozmowy telefoniczne, pocztę elektroniczną, itp.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC