Zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej


W wyroku orzekającym rozwód sąd może także orzec o zawieszeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Sąd opiekuńczy, w razie zmiany okoliczności i ze względu na dobro dziecka, może zmienić zawarte w wyroku rozwodowym orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania.


Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Sąd opiekuńczy może orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Oznacza to, że wynikające z władzy rodzicielskiej prawa i obowiązki rodziców nie mogą przez pewien czas być wykonywane, jednak nie przestają istnieć. Gdy przeszkoda przestanie istnieć zawieszenie zostanie uchylone.


Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców w przypadku, gdy

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
  • rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka,
  • pomimo udzielonej pomocy z zewnątrz (kurator, placówki, instytucje) rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może przywrócić władzę rodzicielską wtedy, gdy uzna że przyczyna dla której orzekł o pozbawieniu ustała.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC