Koszty dodatkowe rozwodu


Czasami w postępowaniu sądowym pojawia się konieczność poniesienia dodatkowych wydatków, np. w związku z udziałem w sprawie biegłego sądowego. W takiej sytuacji koszty rozwodu mogą wzrosnąć nawet do kilku tysięcy złotych. Wysokość wynagrodzenia biegłego zależy od jego specjalizacji oraz nakładu pracy włożonego, w celu sporządzenia opinii.

Koszty związane z udziałem w terapii małżeńskiej w sytuacji, gdy małżonkowie podejmą próby uratowania związku, to około 150-200 złotych za seans.

Przeprowadzenie badania i wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny niezbędne będzie w przypadku sporu co do władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem oraz kontaktów z dzieckiem. Koszt takiej opinii to około 300-500 zł.

Konieczność wglądu kuratora w wykonywanie kontaktów z dzieckiem występuję, gdy dobro dziecka jest zagrożone. W takiej sytuacji, w zależności od okresu wykonywania czynności, koszt może sięgnąć kilkaset złotych.

Dodatkowe koszty mogą pojawić się, gdy wraz z rozwodem sąd orzeka o podziale majątku małżonków.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC