Koszty reprezentacji przed sądem


Kosztów korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika procesowego, adwokata lub radcy prawnego, nie można jednoznacznie ustalić, ponieważ cennik zależy od konkretnego pełnomocnika i stopnia skomplikowania sprawy.

Zasadniczo koszt rozwodu bez orzekania o winie, będzie mniejszy, niż gdy powód wniesie pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Koszty pełnomocnictwa procesowego są uzależnione od

 • Miasta, w którym pełnomocnik ma swoją siedzibę.
  Im większe miasto tym wyższe wynagrodzenie pełnomocnika.
 • Prestiżu pełnomocnika.
  Im bardziej znany adwokat tym wyższa stawka godzinowa.
 • Ilości rozpraw sądowych

W sytuacji, gdy rozwód zostanie orzeczony na pierwszej bądź drugiej rozprawie, a pełnomocnik występował w sądzie tylko dwa razy to jego honorarium będzie niższe niż w przypadku, gdy proces ciągnął się będzie przez dłuższy czas i prawnik będzie musiał pojawiać się w sądzie kilka czy kilkanaście razy.

W polskim ustawodawstwie brakuje regulacji prawnych, które precyzowałyby stawkę maksymalną za czynności dokonywane przed sądem. Regulujące tą kwestie rozporządzenie określa jedynie minimalną stawkę za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Stawki minimalne wynoszą w sprawach o rozwód  – 720 zł.

Z reguły jednak żaden adwokat lub radca prawny w Polsce nie poprowadzi sprawy rozwodowej po stawce minimalnej. Zlecenie sprawy rozwodowej prawnikowi łączy się najczęściej z kosztem przynajmniej 2500 zł – 4000 zł.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie reguluje następująco stawki z zakresu spraw rozwodowych.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 • podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

eRozwód z pełnomocnikiem procesowym w jednolitej cenie na terenie całej Polski

Proponujemy reprezentację przed sądem przez pełnomocnika procesowego w sprawie rozwodowej wraz z

 • pozwem rozwodowym sporządzonym przez doświadczonego adwokata lub radcę prawnego
 • wsparciem prawnym w sądzie
 • odciążeniem w załatwianiu wszystkich formalności
 • reprezentacja w jednolitej cenie w całej Polsce
 • profesjonalną pomocą oraz kontaktem przez e-mail, telefon, fax

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC