Elektroniczny pozew rozwodowy


Elektroniczny pozew rozwodowy to rozwiązanie, które pozwalałoby na znaczne uproszczenie i przyspieszenie procesu składania wniosku o rozwód. W dobie cyfryzacji, coraz więcej aspektów naszego życia przenosi się do sfery online, dlatego rozwody, choć wciąż wymagają fizycznej obecności w sądzie, również stają się bardziej dostępne dzięki usługom internetowym.

Można wysłać pozew rozwodowy do Sądu Okręgowego drogą elektroniczną?

Chociaż polskie prawo nie przewiduje jeszcze możliwości złożenia pozwu rozwodowego drogą elektroniczną bezpośrednio do sądu, to jednak można skorzystać z usług takich jak eRozwód.pl, które umożliwiają przygotowanie i zamówienie gotowego pozwu online.

Na portalu eRozwód.pl możesz wypełnić formularz rozwodowy online i zlecić napisanie pozwu o rozwód. Po wypełnieniu formularza i opłaceniu usługi, konsultant rozwodowy skontaktuje się z Tobą telefonicznie, aby ustalić szczegóły rozpadu pożycia małżeńskiego. Następnie otrzymasz gotowy pozew o rozwód na swój e-mail. Wystarczy wydrukować, podpisać i złożyć pozew w sądzie wskazanym w dokumencie, a opłatę sądową uiścić na podane konto sądu.

Aktualne przepisy prawne

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wnoszenia drogą elektroniczną:

  • Pozew o rozwód, pozew o separację, pozew o obniżenie alimentów
  • Wniosek o podział majątku, wniosek ustalenie kontaktów z dzieckiem, wniosek ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • Innych oświadczeń w toczących się postępowaniach sądowych

Składanie pism procesowych

Wszystkie pisma procesowe muszą zawierać własnoręczny podpis i powinny być składane:

  • Za pośrednictwem placówki pocztowej LUB
  • Bezpośrednio w sądzie

Pisma przesyłane drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie są rozpatrywane. Wyjątek stanowi Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

Elektroniczne Skrzynki Podawcze (ESP)

Elektroniczne Skrzynki Podawcze są dostępne na platformie ePUAP, umożliwiają przesyłanie informacji do sądów. Aby z nich korzystać, musisz założyć bezpłatne konto użytkownika na ePUAP.Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC