Dowody w sprawie rozwodowej


W procesach rozwodowych kluczowe znaczenie mają dowody, które pomagają sądowi w podjęciu decyzji. Dowody w sprawie rozwodowej można podzielić na trzy główne grupy: dowody osobowe, dowody dokumentalne oraz dowody rzeczowe i technologiczne. Poniżej przedstawiono szczegółowy podział i opis poszczególnych rodzajów dowodów w sprawie rozwodowej.

1. Dowody w sprawie rozwodowej – Dowody Osobowe

  • Dowód z przesłuchania stron: Kluczowy dowód, w którym strony przedstawiają swoje wersje wydarzeń dotyczących rozpadu pożycia małżeńskiego.
  • Dowód z przesłuchania świadków: Świadkowie udzielają informacji i uzupełniają zeznania stron, dotyczące ważnych aspektów sprawy, takich jak relacje małżeńskie, sytuacja wychowawcza dzieci oraz sytuacja finansowa stron.
  • Wywiad środowiskowy: Ocena warunków życia stron, przeprowadzana przez kuratora sądowego, która pomaga sądowi zrozumieć kontekst sprawy.

2. Dowody w sprawie rozwodowej – Dowody z Dokumentu

  • Dowód z dokumentu urzędowego: Oficjalne dokumenty, takie jak odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia organów administracji, wyroki sądowe i świadectwa szkolne.
  • Dowód z dokumentu prywatnego: Zaświadczenia o zarobkach, wydruki bankowe, oświadczenia, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia lekarskie oraz rachunki.
  • Dowód z opinii biegłych: Ekspertyzy specjalistów w różnych dziedzinach, które dostarczają profesjonalnych ocen i wniosków na potrzeby postępowania sądowego.

3. Dowody w sprawie rozwodowej – Dowody Rzeczowe i Technologiczne

  • Dowód z filmu, fotokopii, fotografii, płyt lub taśm dźwiękowych: Materiały wizualne i dźwiękowe, które mogą dokumentować zachowanie stron i sytuacje istotne dla sprawy.
  • Zapisy komunikatorów, e-maile, billingi, wydruki wiadomości SMS: Elektroniczne ślady komunikacji, które mogą dostarczyć dowodów na zachowanie stron oraz ich relacje.


Poznaj zalety i etapy eRozwodu

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC